HEader

Történet

40. születésnapra

Óvodánk „Kossuth Óvoda” elnevezésen lett közismert településünkön. Bár voltak más elnevezései, mint például: 2. sz. Napköziotthonos Óvoda, 1. sz. Óvodai Intézmény, jelenleg Kossuth Lajos Óvoda.
1967. telén nagy változás következett be az Óvoda életében. A Kossuth Lajos utcára nyíló régi, két csoportos, öreg épületű, alacsony mennyezetű, kopott hajópadlós, udvari WC-s óvodából a 4 csoportos, tág, hatalmas ablakú, fényes parkettás, folyosóról fűthető cserépkályhás, belső WC-s, több mosdókagylóval ellátott csodálatos óvodába nagy örömöt és boldogságot jelentett az akkori óvodásoknak és a dolgozóknak.
A 4 csoportos épület 40 éve épült, 1967. december 5-én került átadásra.
40 év emberi élet mértékével mérve is nagy időnek számít, középkorúnak, érett felnőttnek tekinthető. Olyan gyorsan elrepültek az évek egymás után, az első óvodás gyermekek ma már érett felnőttek, saját gyermekeik is túl vannak az óvodás koron.
A megnyitás előtti napokban éjt nappallá téve dolgoztak az akkori alkalmazottak és családtagjaik, segítőkész szülők, hogy a december 5-i hétfői napon az új Óvoda nyitott kapuin beléphessenek a gyerekek, és benépesítsék az óvodát. Nagy öröm és boldogság volt mind a gyermekek, mind szüleik és az itt dolgozók számára, hogy Monoron a „mi óvodánk” volt az első olyan óvoda, amelyik új építésű volt.
Kezdetben az óvoda igazgatója Lelkes Béla bácsi volt, az óvoda vezetője pedig Kiss Józsefné Ibi óvó néni, aki a vezetői feladatokat 25 éven keresztül látta el.
A nagyon magas (35-40 fős) létszámú csoportokban kezdetben csak 1.5 óvónő és egy dajka dolgozott. A konyhai munkákat a konyhás néni egy személyben látta el. A dadus nénik feladatai közé tartozott a takarítás, a cserépkályhák folyamatos fűtése, az udvar, járdák rendben tartása. Később bővült a létszám, és a fűtő vette át e nehéz feladatokat, a kályhák kicserélésével központi fűtést alakítottak ki.
1976-ban a szolgálati lakás megüresedése és átalakítása után 5 csoportra bővült az óvoda. A vezető óvónő szakfelügyelői munkája alatt óvodatitkár végezte az adminisztrációs munkát.
1992-ben vezetőváltás során Hajnal Béláné Erzsike lett óvodánk vezetője és 15 évig végezte ezt a sokrétű, nagy figyelmet, kitartást igénylő szép feladatot.
Sok továbbképzésnek, szakmai bemutatónak adott otthont óvodánk. Évek hosszú során számtalan főiskolai hallgató végezte gyakorlatát, hospitálását óvodánk falai között, megtapasztalva a gyermekekkel való együttlét, a pedagógiai munka örömét, szépségét.
Az óvodai ellátásra oly mértékben volt igény, hogy évről évre ezt nem tudtuk kielégíteni, sok kisgyermeket kellett elutasítani helyhiány miatt. Városunk Önkormányzata úgy döntött, hogy intézményünknél 3 csoporttal és a hozzájuk tartozó mellékhelyiségekkel, nevelői szobával, tornaszobával bővíti a meglévő 5 csoportos óvodánkat.
2000. szeptemberében nyitottuk meg az új épületszárnyat.
Megnőtt a gyermeklétszám, az alkalmazotti létszám. Az udvarunk mérete a beépítés miatt kisebb lett, de igyekeztünk a gyermekek mozgásigényét kielégíteni a hely adottságaira figyelve, ezért többféle fajátékot, mászókát, szaletlit, homokozót, rugós játékot helyeztünk el udvarunkon. Csoportszobáink berendezési tárgyai lassan kicserélődtek új, korszerű bútorokra, óvónőink kreativitásának köszönhetően a szobák esztétikusak, otthonosak lettek.
Óvodánk nevelőinek régen is, és ma a legfontosabb nevelési célja, hogy óvodásainkban kialakítsuk, erősítsük, fejlesszük az alapvető emberi értékeket, mint a szeretet, megbecsülés, becsületesség, a mások iránti tisztelet, segítőkészség. Közösségünk ma is összetartó, jól együttműködő, együtt gondolkodó, egymást segítő kollektíva, mely jelmondatául az alábbi Szent Ágostoni idézetet választotta:

„Egység legyen a lényeges dolgokban,
Különbözőség a nem lényegesekben,
De mindig és mindenütt
A SZERETET szava
Legyen a döntő.”

Trincsiné Márton Zsuzsanna
óvodavezető


Az óvoda régi és jelenlegi dolgozóinak névsora:

Óvodavezetők:  
Kiss Józsefné              Ibi óvó néni
Hajnal Béláné              Erzsike néni
Trincsiné Márton Zsuzsanna

Óvónők:
Márton Lászlóné
Király Józsefné
Pásztor Antalné
Takács Ilona
Rigó Istvánné
Berkes Józsefné
Nelhűbel Nándorné
Bokros Károlyné
Csóti Zoltánné
Balogh Józsefné
Szászik Rita
Zöldi Lajosné
Tamásiné Günther Mária
Bekker Zoltánné
Szalainé Labát Gabriella
Rab Jánosné
Knulné Varga Hajnalka
Molnár Károlyné
Hurtos Ágnes
Pardi Istvánné
Kiss Józsefné
Kiss Györgyné
Országné Tátrai Zsuzsanna

Dajkák:
Szőnyi Istvánné
Kovács Lajosné
Kovács Ambrusné
Bajkai Istvánné
Bicskei Károlyné
Darázsi Sándorné
Artzt Sándorné
Nagy Sándorné
Moldován Mártonné
Mester Andrásné
Klement Lászlóné
Adler Jolán
Czövek Józsefné

Konyhás:
Faludi Endréné
Koncz Ferenczné
Bajkai Lajosné
Buzás Károlyné
Fekete Erika

Takarító:
Bajkai Istvánné
Petrányi Lászlóné
Kovács Attiláné