HEader

Hetirend

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Képességfejlesztő foglalkozás

 

Knulné Varga Hajni

     
 

Knulné Varga Hajni
16-17 h

     
     

Meggyesiné Zsuzsa
8-12:30

Meggyesiné Zsuzsa
8-12:30

Zátrok Tamás
Monor Városi Uszoda
10:30-11:30

   

ZátrokTamás
Monor Városi Uszoda
10:30-11:30

 
     

Schaller Tímea
7:30-8:15

 
       

Kéry Zsolt
7:45-8:15

 

Selmeczi Lajos és Selmecziné Fazekas Andrea
7:45-8:15

     

A G-O-H- mérés: középső- és nagy csoportosoknak október és november hónapban. Ismétlő mérések: szükség szerint
Odránné Kalina Krisztina

 

Knulné Varga Hajni

„Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről! „ / Paracelsus/

Óvodánk egyik kiemelt feladata, hogy iskolába készülő 5-6 éves korú gyermekeinket
sok-sok játékos feladat, és tevékenység szervezése által eljuttassuk azoknak a képességeknek a birtokába, ami lehetővé teszi majd számukra az iskolában  „számország „ és”betűország” felfedezését, vagyis az írás, olvasás, számolás elsajátítását.

Mi óvónénik, akik mindnyájan  3-7 éves korú kisgyermekekkel foglalkozunk, nap mint nap tapasztaljuk, hogy  a kezünk alatt cseperedő gyermekek egytől-egyig, egyéni és megismételhetetlen kis személyiségek., s ebből adódóan képességeik sem egyforma tempóban fejlődnek.
Akadnak olyan gyermekek akik korukat meghaladva sokkal hamarabb érik el az optimális fejlettségi szintet s akár 5 éves korukban is megfelelnének az iskolai követelményeknek..
Azonban gyakoribb az a tapasztalat, hogy az 5 évet betöltött gyermekek közt látjuk, hogy egyes kisgyermeknek több időre, és több esetleg speciálisabb gyakorlásra, fejlesztésre van szüksége az ideális képességek eléréséhez.

Kiemelten fontos számunkra a prevenció, az estleges későbbiekben már az iskolában kialakuló tanulási zavar megelőzése.
Ennek érdekében óvodánkban hosszú évek óta jól bevált gyakorlat, hogy kollégáink kiscsoporttól fogva széleskörű szempontok szerint figyelik a gyermekek fejlődését.
A nagycsoport év kezdetekor  a lassabb tempóban fejlődő gyermekek szüleivel egyetértésben, kérjük a helyi Nevelési Tanácsadó segítségét, s kezdeményezzük egy átfogó képességfelmérő vizsgálat elvégzését.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy óvodánkban az utóbbi néhány évben
két fejlesztő óvodapedagógus végzettséggel rendelkező kolléga segíti a gyermekek fejlődését és az óvónénik munkáját.

 A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján  az egyéni képességfejlesztést igénylő kisgyermekeket  itt helyben intézményünkben segítik” fejlesztős” kolléganőink, ezzel is mentesítve a szülőket, hogy a munkahelyi kötelességek mellett gyermekeiket más intézménybe vigyék a fejlesztés megvalósítására.
Ezek a fejlesztő foglalkozások a csoportos foglalkozásokon túl kis csoportban, szükség szerint egyéni foglalkozáson, sok mozgással, jó hangulatú, játékos, személyre szabott feladatokkal fűszerezve történnek.     
S hogy „ mire megy ki a játék”?
Ez csak a mi dolgunk; lehet prevenció, korrekció a részünkről, egy a fontos: a kisgyermek örömmel vegyen részt benne!  Ha ez megvalósul, a siker felét már elértük...

Knulné Varga Hajnalka
fejlesztő óvodapedagógus

Vissza

Mozgás és képességfejlesztő torna

A mozgás minden tudás alapja”.

„A mozgás fogantatásunktól kezdve végigkíséri életünket. Létfontosságú, mert általa fejlődik személyiségünk, fizikumunk, testünk-lelkünk.”
Az utóbbi években a pedagógiában  elismert szaktekintélyek  megfigyelésekre, tapasztalatokra épülő kutatásai egyértelműen azt bizonyítják, hogy szoros összefüggés mutatható ki a gyermekek mozgásfejlődése és a tanulási képességek kialakulása között.
„Minden gyermeknek szüksége van arra, hogy élvezhesse a mozgás örömét. Ez nem csak a mozgáskészséget fejleszti, hanem hozzásegíti a gyermekeket az "én csinálom”, "én meg tudom csinálni” élményhez, ezért önbizalmát, biztonságérzetét, kompetenciaszintjét növeli.
A gyermek „világmegismerése” elsősorban érzékszervi-mozgásos úton történik.
A világ felfedezése és a felfedezett világban történő tájékozódás, a világ "belakása" az érzékszervi-mozgásos intelligenciát építik föl, amely alapja lesz a későbbi, felnőtt intelligenciának.”
Óvodánkban központi szerepet tölt be  évek óta a gyermekek általános és speciális mozgás fejlesztése,  a mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, fejlesztésétől kezdődően a finommotorikus koordinációig.
Jól felszerelt tornatermünkben a mindennapos testnevelés mellett ,
Alapítványunk  lehetőséget biztosít szükség és igény szerint a gyermekek számára speciális képesség fejlesztő komplex mozgásos foglalkozásra.
A speciális mozgásfejlesztés, az országosan ismert Dr. Marton Dévényi Éva neurológus szakorvos  nevéhez fűződő Alapozó terápia alap elemeit tartalmazza és elméletét követi, képzett alapozó mozgásterapeuta vezetésével..
Az Alapozó Terápia elemeire épülő, fejlesztés lényege:
Mozgásos-érzékszervi típusú idegrendszer-fejlesztő mozgás, mely hatásosan fejleszti a mozgáskoordinációt, az anyanyelvi készséget, az olvasás technikai készségét, elősegíti a gyermek idegrendszeri érési folyamatait .

Az Alapozó Terápia  illetve fejlesztés felépítése:
A gyermekek egyéni mozgásfejlettségének felmérését követően:
1.   A csecsemőkori mozgásmintáktól indulva fejlesztjük a fejlődéstani nagymozgásokat,
/ a fej emelésétől, a kúszáson, mászáson át a bonyolultabb mozgásformákig./
egy blokkban a rugalmassággal és az egyensúllyal.
2.   Ezután fejlesztjük a finommotorikát és erősítjük meg vagy választatjuk meg a kéz (szem, láb) dominanciát;
3.   Speciális gimnasztikával megalapozzuk, majd igen magas fokra emeljük a mozgásügyességet,
4.   Fentiekhez társítjuk a fejlesztőpedagógia gyakorlatait: tér, idő, emlékezet, beszédészlelés, beszédértés, jobb-bal, testismeret, ritmus stb. fejlesztését.

Óvodánkban heti 1-2 alkalommal fejlesztésként ajánljuk leginkább 5-6-7 éves gyermekek számára :
/Sok-sok játékkal fiatalabb gyermekek számára is élvezetessé tehető/
Miben segít a mozgás terápia illetve fejlesztés?
1) Megkésett beszédfejlődés, beszédindítás,
2)   Kiegészítő fejlesztésként a beszédprodukció zavarainál,
3)   Kivétel nélkül minden mozgáskoordináció elmaradásával, gyenge voltával kísért esetben,
4)   Iskolaéretlen vagy dyslexia veszélyeztetett óvodásoknál a fejlődés elősegítésére,
5).  Figyelem problémával küzdő, hyperaktív, részképesség zavaros gyerekeknél a mozgáskoordináció és anyanyelvi részképességek fejlesztésére,
7.   Dominancia problémás gyerekeknél (kétkezesség, átszoktatott kezesség)
8.   Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál idegrendszeri funkciók érlelésére, serkentésére.
Ez a terápia fejlődési terápia. A mozgásfejlődéssel együtt beindul a beszédfejlődés is, az értelmi képességek javulnak, kialakul a fogalmi gondolkodás, így a tanulás zavartalanná válik.

Terápiaként minden esetben csak heti 2-3x 2 órában és a gyakorlatok magas ismétlés számával alkalmazható!!!


Knulné Varga Hajnalka
Képesség és mozgásfejlesztő óvodapedagógus     

Vissza

Logopédia

Feltölés alatt...

Vissza

Úszás

Feltölés alatt...

Vissza

Református hittanfoglalkozás

Hetente lehetőségünk van az óvodákban is hittanórákat tartani, ahol játékos formában, közös énekléssel, bábozással, kézművességgel igyekszünk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően továbbadni kerersztyén értékeinket. Abban a világban, ahol a család, az igazi értékek egyre inkább háttérbe szorulnak nagy lehetőség, hogy a gyerekekkel első szocializációs közösségeiben ilyen módon is foglalkozzunk. A hitoktatás nem kötött a kereszteléshez. Mindenkit szeretettel várunk kötetlen, játékos, érthető nyelven megfogalmazott alkalmainkra.

Schallerné Éles Tímea
református lelkipásztor

Monor-Nagytemplomi
Református Gyülekezet
2200 Monor
Kálvin tér 1.
29/412-638

Vissza

Katolikus hittanfoglalkozás az óvodában


Amikor a kisgyermek óvodába érkezik, már vannak tapasztalatai, élményei, sőt meggyőződése is. Az erkölcsi élet alapjainak lerakása, a szocializálódás mind társadalmi, mind egyházi téren ekkor történik. A gyermek, mint egy szivacs, úgy szívja és építi be személyiségébe mindazt, amit maga körül lát, hall, tapasztal. Ha mindezeket figyelembe vesszük, kirajzolódik, hogy mennyire nem mindegy, milyen hatások érnek egy kisgyermeket, mi lesz az, amivel útnak indítjuk őt az életbe.
„A fiatalság olyan, mint az állandóan járó malom. Ha jó magot szórunk a garatba, jó liszt lesz belőle. De ha rosszat teszünk bele, rossz lesz a liszt is." (Don Bosco).
A kisgyermekeket megérinti az érzékszervei által gyűjtött tapasztalat. Igyekszünk, hogy minél „színesebbek” legyenek az óvodás hittanórák. A vezérfonal egy–egy Bibliai történet bemutatása, amit el is szoktunk játszani, ami elmélyíti bennük a tanultakat, ahogy belehelyezkednek a szereplők helyzeteibe. Ezekhez vannak szemléltetőanyagok is – tárgyak, filcfigurák, képek, színezők, – amiket kézbe vehetnek és megvizsgálhatnak, és az utóbbiakat haza is vihetik és otthon is elmesélhetik az új élményeket.
A történetek kapcsán megtanulunk pár éneket - gitár kísérettel,- amelyet mozgásokkal és mutogatással is ki lehet fejezni, amit nagyon szeretnek a gyerekek.
A hitre nevelésben a következő nevelési célokat szeretnénk megvalósítani: Kapcsolatteremtés Istennel – az imádság által, Jézussal való megismerkedés, aki szereti az embert és a Mennyi Atyához vezeti, bekapcsolódás a közösségi életbe (vasárnapi gyermekalkalmakra is hívjuk a gyerekeket 9:30-tól a plébániára, és havonta tervezünk bábszínház előadást is. )
A Kossuth Lajos óvodában péntek reggelenként 8-830 -ig szoktunk találkozni a tornaszobában.
Nagy szeretettel várjuk továbbra is azokat, akik bekapcsolódtak a hittanoktatásba és az újonnan érdeklődőket is.

Csontos Judit és Kéri Zsolt

Vissza

Evangélikus hittanfoglalkozás

Szeretettel köszöntünk minden érdeklődő szülőt és nagyszülőt!
Az óvodában lehetőség van heti egy alkalommal Evangélikus hitoktatásra. Mit is jelent ez? Természetesen a gyermekek életkorához igazodva játékosan sok énekkel bibliai történeteket tanulunk. Fontosnak tartjuk, hogy a mai világban maradandó értékeket adjunk át a gyerekeknek. Szeptembertől karácsonyig ószövetségi történekkel ismerkednek meg a gyerekek, utána Jézussal kapcsolatos történeteket tanítunk. A szülők láthatják mivel foglalkozunk mert minden alkalommal egyéni feladatlapokat készítenek a gyerekek amit haza is visznek.
Jó hangulatban, szeretetben sok gitáros éneket tanulva telnek az alkalmak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a csoportba felekezeti hovatartozás nélkül!
Időpont:Minden héten kedd reggel.
Ideje: 30 perc

Erős vár a mi Istenünk!

Selmecziné Fazekas Andrea
Óvónő, Hittantanár

Selmeczi Lajos Péter
Lelkész

Vissza

G-O-H

 


Beszédhallást ellenőrző készülék 

Az ép hallás elengedhetetlenül szükséges az anyanyelv elsajátításához. Az ép, tiszta hangképzés a hallástól, a beszédészlelés szintjének fejlettségétől függ. Már kisgyermekkorban nagyon fontos e területek épségének a feltárása, „mérése”.
Az óvodánkban a G-O-H készülékkel, mérjük a gyermekek hallását, illetve beszédészlelési szintjét. Az eredmények alapján, ha szükséges szakorvosi vagy logopédiai vizsgálatra küldjük a gyermekeket. Kompetens óvodapedagógusaink a GMP-beszédpercepciós diagnosztika - és terápia segítségével „mérik” és fejlesztik a gyermekeket.
Az óvodapedagógusok az óvodai csoportokban az anyanyelvi nevelés módszertanába épített, játékos foglalkozásokat szerveznek a beszédészlelés- és beszédmegértés fejlesztésére.

 

Ondránné Kalina Krisztina
Óvodapedagógus

Vissza