bemutatkozás

Monoron, a város öt óvodájában látjuk el pedagógiai munkánkat, 2008 augusztusától összevont óvodai intézményként működünk: 1 központi óvoda, 3 tagóvoda, 1 telephely.
Csoportjaink száma 23.
Óvodáinkra (sok éves tapasztalat alapján) elmondható a nagyfokú kihasználtság (120%-130%).
Mindezek ellenére pedagógusaink és minden dolgozónk elkötelezett a nevelés, a magas színvonalú óvodai szolgáltatás megteremtésében.
Közös nevelésfilozófiánk, céljaink, feladataink meghatározása mellett tükröződik az egyes tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat, amely színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét. Pedagógiai munkánkat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programunknak megfelelően végezzük. E nevelési program szerint a középpontba állítjuk a gyermektevékenységre épülő nevelést, és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeljük.

Mottónk: „Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét,
eszét, szaporítja tapasztalatát,
Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
(Varga Domonkos)

Fontosnak tartjuk a hagyományos értékek ápolását, hogy mindennapi életünket jellemezze a biztonságos, nyugodt légkör, ahol gyermekeink nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődése biztosított.
Óvodáinkban meleg, szeretetteljes, barátságos hangulatban, derűs, nyugalmat adó légkörben neveljük a gyermekeket.
Arra törekszünk, hogy intézményünk nevelő-oktató munkájának minőségével elégedettek legyenek a szülők, a ránk bízott gyermekek pedig nyugodt, barátságos légkörben, minél boldogabban töltsék gyermekéveiket óvodánkban.

„A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem.
A jó óvoda az, ahol legfőbb érték minden gyerek kíváncsisága, kezdeményezése,
de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata.
A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a gyermekeknek lehetőség, a felnőtteknek kötelesség…”
/Hűvös Éva/

Nevelőtestületünk nevében

Trincsiné Márton Zsuzsanna
óvodavezető